Jak dobrze wychować dziecko? Styl demokartyczny.

To już ostatni wpis z opisem stylu wychowania. Najdłużej musili czekać rodzice, którzy najwięcej razy zaznaczyli odpowiedz C. Czyli podświadomie wybrali demokratyczny styl wychowania. 


Ten styl charakteryzuje się nauką ponoszenia konsekwencji. Rodzice nie wydają pustych poleceń typu „zrób to, bo tak”, każde polecenie jest tłumaczone ewentualnymi konsekwencjami. Rodzice są nauczycielami a nie kolegami bądź katami nad dzieckiem. Jasno ustalone granice, które są niezwykle ważne są adekwatne do wieku dzieci i dorośli przestrzegają by ich nie przekroczyć. Zazwyczaj są przestrzegane bez krzyków,  oskarżania dziecka i karania. Ten styl wychowywania uczy dziecko tego że należy ponosić konsekwencje swoich decyzji. Jednak skoro określamy ten styl mianem demokratycznego to jedną z ważniejszych cech jest zapewnienie dzieciom możliwości wyboru. Ten punkt jest najważniejszy jeśli chcemy, by mogło się uczyć na podstawie następstw własnych decyzji. Dzieci starają się także rozwiązywać problemy na własną rękę, w miarę swoich możliwości. Sami decydują kto ma się pierwszy bawić zabawką, którą także chce brat; czy o tym gdzie wyjdą w niedziele. Czyli można powiedzieć że mają całkowitą wolność ale w obrębie ustalonych granic, które także są ustalone do wieku i możliwości dzieci. Rodzicom łatwiej jest dostrzec mocne i słabe strony dzieci. Są w stanie trafniej pomoc im w ich rozwoju, ale co ważniejsze znając ich słabości nie mają górnolotnych oczekiwań wobec pociech. Jedna z najlepszych cech tego stylu jest autentyczne słuchanie o problemach, potrzebach i troskach dzieci. Jest ono nieodłączne skoro rodzice dając wybór dzieciom musza się stosować do ich wybranej opcji. Dzięki temu dzieci nawet w dorosłym życiu mają zaufanie do swoich opiekunów, zwracają się o radę lub pomoc. Ten styl daje przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa oraz świadomość swoich zdolności. Uczy wytrwałości w dążeniu do celu ale jednocześnie asertywności i poczucia własnej wartości. Dziecko wierzy w swoje siły i nie poddaje się tak łatwo. Jako dorosły będzie trzeźwo myślącym, samodzielnym i zadowolonym z siebie człowiekiem. Z pewnością będzie świadomy swoich mocnych i słabych stron, a ponadto będzie odpowiedzialny za swoje czyny. Jest duża szansa że będzie szczęśliwy zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Jeśli jesteś tym typem rodzica to wiesz że należy wspierać mądrze, towarzyszysz dziecku w jego drodze jednoczenie nie narzucając mu swoich poglądów. Najcudowniejsze jest to że dziecko jest świadome tego że zawsze może na Ciebie liczyć. Potrafisz przyznać się do błędu i pokazać dziecku że słowo przepraszam nie jest zarezerwowane dla słabeuszy tylko dla ludzi dojrzałych emocjonalnie. Tak trzymaj jesteś dobrym rodzicem!


Brak komentarzy